Giáo viên kết hợp cùng phụ huynh tại các điểm trường ở trường Mầm non Trung Chải dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài lớp học chuẩn bị cho công tác đón trẻ đầu năm học mới

lao động, dọn vệ sinh