16/04/2020

 

Ngày 15/4, Phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa đã tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu các bộ sách giáo khoa mới được ban hành, theo Quyết định của Bộ GD&ĐT.

Trước đó, từ tháng 5/2019 đến nay, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường học, tổ chức thực hiện theo từng nhiệm vụ như: Tổ chức cho cán bộ nghiên cứu Chương trình GDPT tổng thể, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên trong dịp hè…

Tại điểm cầu phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa.

Để đảm bảo thời gian lựa chọn sách theo đúng quy trình, dân chủ và nêu cao tính tự chủ của các nhà trường. Hội thảo được tổ chức trực tuyến, có trên 60 người tham gia gồm Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT; tại điểm cầu các trường có cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán cấp huyện. Hội thảo có sự tham gia của Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở trên thị xã.

Tại Hội thảo đồng chí Đỗ Văn Tân, Trưởng Phòng GD&ĐT đã quán triệt thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, đảm bảo các cấp quản lý và giáo viên tổ chức nghiên cứu kĩ dựa trên các tiêu chí của tỉnh, phù hợp với tình hình giáo dục trên địa bàn Sa Pa. Các trường cần làm tốt công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh trong nghiên cứu, lựa chọn bộ cách giáo khoa cho nhà trường. Trong công tác nghiên cứu, các trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên và phụ huynh nghiên cứu online. Đối với Chương trình giáo dục phổ thông mới đáp ứng tính hiện đại, sách giáo khoa có đủ sách cứng, sách mềm và học liệu điện tử, mọi người đều có thể truy cập, nghiên cứu và học tập trên online. Cho nên, tuy trong thời gian dịch bệnh, việc nghiên cứu không bị ảnh hưởng; công tác sinh hoạt chuyên môn, trao đổi trong nghiên cứu cũng được tổ chức trực tuyến.

Qua báo cáo nghiên cứu của các nhóm, các cá nhân cho thấy 05 bộ sách được ban hành theo quyết định của Bộ GD&ĐT, đều được cán bộ, giáo viên nghiên cứu kĩ, đưa ra những những báo cáo chi tiết nghiên cứu về nội dung, hình thức và mức độ phù hợp với địa phương. 05 bộ sách gồm; 4 bộ của Nhà xuất bản GDVN; 1 bộ của nhà xuất bản Đại học sư phạm và Đại học quốc gia Hà Nội.

Đại biểu tại điểm cầu trường Tả Phìn nêu ý kiến tại hội thảo.

Tại Hội thảo có nhiều ý kiến đóng góp vào tất cả các môn học, bộc lộ rõ kết quả nghiên cứu sâu, có minh chứng và phản biện cho từng tiêu chí, đó là kết quả tốt cho việc tổ chức lựa chọn bộ sách cho từng cơ sở giáo dục vào đầu tháng 5/2020.

Nguyễn Thị Tuyết Lan (Chuyên viên Phòng GD&ĐT)